KSIĄDZ JERZY POPIEŁUSZKO

  KALENDARIUM          KALENDARIUM          KALENDARIUM           KALENDARIUM          KALENDARIUM          KALENDARIUM           KALENDARIUM          KALENDARIUM

  BEATYFIKACJA

  Ks. Jerzy zyskał sławę niezłomnego duszpasterza dopiero podczas strajku robotników w Hucie Warszawa, ale jego droga do wyniesienia na ołtarze rozpoczęła się już dużo wcześniej.

  1947
  14 września: We wsi Okopy w województwie białostockim, Władysławowi i Mariannie Popiełuszkom urodził się syn, który dwa dni potem ochrzczony został imieniem Alfons.

  1956
  Popiełuszko przystępuje do Pierwszej Komunii świętej i Bierzmowania: przyjmuje imię Kazimierz - na cześć patrona Archidiecezji Wileńskiej.

  1958
  Alek Popiełuszko zostaje ministrantem. Do Mszy świętej służyć będzie aż do matury.

  1965
  Popiełuszko zdaje maturę w suchowolskim liceum.

  24 czerwca:
  Prymas Polski Stefan kard. Wyszyński decyduje o przyjęciu Alfonsa Popiełuszki do warszawskiego Wyższego Seminarium Duchownego. W seminarium alumn Popiełuszko przyjmuje imię Jerzy.

  1966
  16 października: Obłóczyny księdza Jerzego Popiełuszki.

  24 października:
  Powołanie Jerzego Popiełuszki do jednostki specjalnej Ludowego Wojska Polskiego w Bartoszycach, gdzie alumn Popiełuszko miał odwagę odmówić zdjęcia różańca i brać udział w zakazanych wspólnych praktykach religijnych. Do końca pobytu w jednostce będzie prześladowany.  CZYTAJ CAŁOŚĆ


  Rozważania różańcowe księdza Jerzego Popiełuszko 19 października 1984 Parę godzin przed niespodziewaną śmiercią męczeńską, 19 października 1984 roku, wygłosił ks. Jerzy Popiełuszko rozważanie różańcowe o treści religijno - patriotycznej podczas comiesięcznego spotkania modlitewnego ludzi pracy w kościele p.w. Świętych Polskich Braci Męczenników w Bydgoszczy. Główną treścią tych rozwa­żań pod hasłem Zło dobrem zwyciężaj były chrześcijańskie ideały wolności i godności człowieka jako dziecka Bożego, sprawiedliwości, prawdy, męstwa i miłości

odsylacz© sister