"Jesteśmy zdolni zarówno
  do dobrego, jak i do złego.
  Nie urodziliśmy się źli:
  każdy ma
  coś dobrego w sobie.
  Niektórzy ukrywają to,
  inni zaprzeczają temu,
  ale mimo to mają to w sobie".

  św. Matka Teresa z Kalkuty


  "człowiek jest tajemnicą
  i trzeba ją rozwiązać,
  i jeżeli będziesz ją rozwiązywać całe życie,
  to nie mów, że straciłeś czas;
  ja zajmuję się tą tajemnicą,
  chcę być bowiem człowiekiem".

  Fiodor Dostojewski


  Żyć to działać, to rozlewać po świecie
  talent, energię, uczucie;
  pomagać w czasie teraźniejszym
  pokoleniom przyszłym.

  Władysław St. Reymont


  Można funkcjonować normalnie mimo wielu słabości.
  Słabość to element ludzkiej kondycji.

  Krzysztof Jędrzejewski MIC


  Mądrość nie polega na sprycie,
  ale na umiejętności obstawania przy prawdach oczywistych.
  Ten przetrwa, kto wybrał świadczenie prawdom oczywistym.
  Kto wybrał chwilową iluzję, by na niej zarobić,
  ten przeminie wraz z iluzją.

  Józef Stanisław Tischner


  Jeśli zapomnę o Nich,
  Ty, Boże na niebie zapomnij o mnie.

             

  /Adam Mickiewicz/

  Wolność i zdrowie są do siebie podobne,
  zna się dobrze ich cenę, kiedy nam ich brak.

  Henry Francois Becque
  (1837 - 1899), dramaturg francuski


  Czas to najlepsza cenzura,
  a cierpliwość najdoskonalszy nauczyciel.

  Fryderyk Chopin


  Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy,
  gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać.
  Władza imponuje tylko małym ludziom, którzy jej pragną,
  by nadrobić w ten sposób swoją małość.
  Człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.

  Kard. Stefan Wyszyński


  Jest wystarczająco dużo światła
  dla tych, którzy pragną zobaczyć,
  i wystarczająco dużo ciemności dla tych,
  którzy mają odwrotne upodobania


  Pascal


  Wolność nie może zostać
  ustanowiona bez moralności,
  a moralność bez wiary.

  Alexis de Tocqueville


  Żeby dobrze żyć, musisz uświadomić sobie,
  że w każdej chwili możesz... umrzeć.
  Że tutaj, na ziemi, nie ma nic twojego.
  Zamiast walczyć, bić się o rzeczy,
  na które nie masz wpływu,
  skup siły na drugim człowieku.
  Pomagaj, dawaj miłość.
  Chociaż wiem, że dopóki nie spojrzy się śmierci w oczy
  - trudno zrozumieć.

  /Marina Nemat
  Bohaterka książki "Uwięziona w Teheranie"/


  Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
  nie będę powalonym drzewem.
  Codziennie mocniej w ciebie wrastam
  radością, smutkiem, dumą, gniewem.
  Nie będę jak zerwana nić.
  Odrzucam pusto brzmiące słowa.
  Można nie kochać cię - i żyć,
  ale nie można owocować.

  /Wiesława Szymborska/


  Bóg sam może świat zniszczyć, a drugi wystawić.
  Lecz bez naszej pomocy, nie może nas zbawić.

  /Adam Mickiewicz/


  Wierz w marzenia,
  bo w nich ukryte są bramy do wieczności.

  /Khalil Gibran/


  Nie jest tak, że gdy ktoś traci wiarę,
  można lekceważąco powiedzieć: "To nie była prawdziwa wiara,
  prawdziwej wiary się nie traci".
  Wiarę prawdziwą też można stracić.
  Traci się ją wtedy,
  gdy niszczeje
  naturalne podłoże,
  które łaska ma uszlachetnić.

  /Józef Tischner/


  Trzeba tak się modlić,
  jakby cała praca była bezużyteczna
  i tak pracować,
  jakby wszystkie modlitwy były na nic.

  /Marcin Luter/


  "Religia jest dla mądrych.
  A jak ktoś jest głupi i jak chce być głupi,
  nie powinien do tego używać religii,
  nie powinien religią swojej głupoty zasłaniać."

  /Józef Tischner/


  Być zwyciężonym i nie ulec - to zwycięstwo,
  zwyciężyć i spocząć na laurach - to klęska.

  /Józef Piłsudski/


  Człowiek nie został stworzony, by zrozumieć życie,
  ale żeby je przeżyć.

  /George Santayana /


  Kiedy mamy Boga w naszym życiu, nabiera ono sensu,
  wszystko zaś nabiera wartości i staje się owocne.

  /Matka Teresa z Kalkuty/  "Bądź uroczy dla swych wrogów
  - nic ich bardziej nie złości."

  /Orff/


  Nigdy nie przegap okazji,
  żeby komuś powiedzieć, że go kochasz.

  /H. Jackson Brown/


  Bóg jest Miłością - to znaczy,
  że Bóg jest tym gniazdem człowieka,
  w którym czeka na niego oswojone szczęście.

  /Józef Tischner/


  Bycie sobą nie może być zbudowane
  tylko na aktach bohaterstwa.
  Jestem sobą także w moim grzechu,
  w mojej skończoności, w mojej winie!

  /Józef Tischner/


wstecz

© sister