ŻYĆ EUCHARYSTIĄ

  "ZOSTAŃ Z NAMI, PANIE, gdyż ma się ku wieczorowi" (por. Łk 24, 29).
  Jan Paweł II wskazuje nam ikonę uczniów zmierzających do Emaus.

  "Zwrócili się oni do Wędrowca, który przyłączył się do nich w drodze. Przygnębieni smutnymi myślami, nie przypuszczali, że ten Nieznajomy to ich Mistrz, już zmartwychwstały. Odczuwali jed-nak, jak "pałało w nich serce" (por. Łk 24, 30), kiedy On z nimi rozmawiał, "i wyjaśniał" Pisma. Światło Słowa roztapiało ich twarde serc i "otwierało im oczy" (por. Łk 24, 31). Pośród cieni chylą-cego się ku zachodowi dnia i mroku zalegającego w duszy, ów Wędrowiec był jasnym promieniem, na nowo budzącym nadzieję i otwierającym ich ducha na pragnienie pełni światła. "Zostań z nami", prosili. A On przyjął zaproszenie. Wkrótce oblicze Jezusa miało zniknąć, ale Mistrz miał "pozostać" pod zasłoną "łamanego chleba", wobec którego otworzyły się ich oczy. Ikona uczniów z Emaus pozwala w odpowiednim świetle ukazać tajemnicę Najświętszej Eucharystii. Na naszej drodze pełnej pytań, niepokojów, nieraz także bolesnych rozczarowań, Boski Wędrowiec nadal przyłącza się do nas i nam towarzyszy, prowadząc nas przez wyjaśnianie Pism do zrozumienia Bożych tajemnic. Kiedy spotkanie staje się pełne, miejsce światła Słowa zajmuje świa-tło płynące z "Chleba życia", przez który Chrystus wypełnia w najdoskonalszy sposób swą obietnicę, że "będzie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata" (por. Mt 28, 20).

  CZYTAJ WIĘCEJ  CZERPAĆ ZE ŹRÓDŁA, ABY ŻYĆ PEŁNIĄ ŻYCIA

  W tajemnicy Eucharystii skupiają się wszystkie tajemnice życia Boga-Człowieka. Tutaj On przychodzi do swoich, naucza i uzdrawia swoim Słowem, ale przede wszystkim umiera i zmartwychwstaje, rodzi się w Twoim sercu i posyła Ciebie jako swego świadka. Wezwał Ciebie po imieniu, abyś stał się jak On. Podobnie, ale w inny sposób wezwał każdego człowieka do tego samego celu. Ciebie jednak wyróżnił. Nazwał Cię chrześcijaninem - swoim przyjacielem. Co to znaczy?
  Przyjaciel zawsze jest. Między przyjaciółmi nie ma granic i odległości niemożliwych do pokonania. Nie spraw "tabu", ukrytych myśli czy słownych podtekstów. Tu jest wszystko proste i szczere, jasne i otwarte na dobro drugiego.
  Czy masz takiego przyjaciela? Nawet jeśli go nie masz wśród kolegów czy koleżanek, jest ktoś, kto jest Twoim Przyjacielem. Nie musisz na tę przyjaźń zasługiwać. Już ją masz i już jesteś Jego przyjacielem. Wystarczy, abyś odpowiedział na ten bezinteresowny dar i odpowiedział na miarę okazanego Ci zaufania. Twoim NIEZAWODNYM PRZYJACIELEM jest Jezus Chrystus obecny w Tajemnicy Eucharystii.

  CZYTAJ WIĘCEJodsylacz© sister