ZBIGNIEW
  HERBERT  herbert zbigniew

  POEZJA
  ZAPOMNIANA
  KRZYSZTOF
  KAMIL
  BACZYŃSKI  KKbaczynski
  baczyński

  WIESŁAWA
  SZYMBORSKA
  Wiesława Szymborska
  GAWĘDA O MIŁOŚCI ZIEMI OJCZYSTEJ

  Bez tej miłości można żyć,
  mieć serce suche jak orzeszek,
  malutki los naparstkiem pić
  z dala od zgryzot i pocieszeń,
  na własną miarę znać nadzieję,
  w mroku kryjówkę sobie uwić,
  o blasku próchna mówić "dnieje",
  o blasku słońca nic nie mówić.

  Jakiej miłości brakło im,
  że są jak okno wypalone,
  rozbite szkło, rozwiany dym,
  jak drzewo z nagła powalone,
  które za płytko wrosło w ziemię,
  któremu wyrwał wiatr korzenie
  i jeszcze żyje cząstkę czasu,
  ale już traci swe zielenie
  i już nie szumi w chórze lasu?

  Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
  nie będę powalonym drzewem.
  Codziennie mocniej w ciebie wrastam
  radością, smutkiem, dumą, gniewem.
  Nie będę jak zerwana nić.
  Odrzucam pusto brzmiące słowa.
  Można nie kochać cię - i żyć,
  ale nie można owocować.
  JULISZ SŁOWACKI

  Juliusz Słowacki
  TESTAMENT MÓJ

  Żyłem z wami, cierpiałem i płakałem z wami,
  Nigdy mi, kto szlachetny, nie był obojętny,
  Dziś was rzucam i dalej idę w cień - z duchami -
  A jak gdyby tu szczęście było - idę smętny.

  Nie zostawiłem tutaj żadnego dziedzica
  Ani dla mojej lutni - ani dla imienia; -
  Imię moje tak przeszło jako błyskawica
  I będzie jak dźwięk pusty trwać przez pokolenia.

  Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie,
  Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode;
  A póki okręt walczył - siedziałem na maszcie,
  A gdy tonął - z okrętem poszedłem pod wodę...

  Ale kiedyś - o smętnych losach zadumany
  Mojej biednej ojczyzny - przyzna, kto szlachetny,
  Że płaszcz na moim duchu był nie wyżebrany,
  Lecz świetnościami dawnych moich przodków świetny.

  Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą
  I biedne moje serce spalą w aloesie,
  I tej, która mi dała to serce, oddadzą -
  Tak się matkom wypłaca świat - gdy proch odniesie...

  Niech przyjaciele moi siądą przy pucharze
  I zapiją mój pogrzeb - oraz własną biedę;
  Jeżeli będę duchem - to się im pokaże,
  Jeśli mię Bóg uwolni od męki - nie przyjdę...

  Lecz zaklinam - niech żywi nie tracą nadziei
  I przed narodem niosą oświaty kaganiec;
  A kiedy trzeba - na śmierć idą po kolei,
  Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!...

  Co do mnie - ja zostawiam maleńką tu drużbę
  Tych, co mogli pokochać serce moje dumne;
  Znać, że srogą spełniłem, twardą bożą służbę
  I zgodziłem się mieć tu - niepłakaną trumnę.

  Kto drugi tak bez świata oklasków się zgodzi
  Iść... taką obojętność, jak ja, mieć dla świata?
  Być sternikiem duchami napełnionej łodzi,
  I tak cicho odlecieć - jak duch, gdy odlata?

  Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna,
  Co mnie żywemu na nic... tylko czoło zdobi;
  Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna,
  Aż was, zjadacze chleba - w aniołów przerobi.

  JULIAN
  TUWIM


  Julian Tuwim
  MODLITWA

  Chmury nad nami rozpal w łunę,
  Uderz nam w serca złotym dzwonem
  Otwórz nam Polskę, jak piorunem
  Otwierasz niebo zachmurzone
  Daj nam uprzątnąć dom ojczysty
  Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych
  Jak z grzechów naszych, win przeklętych.
  Nich będzie biedny, ale czysty
  Nasz dom z cmentarza podźwignięty.

  Ziemi, gdy z martwych się obudzi
  I brzask wolności ją ozłoci,
  Daj rządy mądrych, dobrych ludzi,
  Mocnych w mądrości i dobroci.
  Pysznych pokora nich uzbroi,
  Pokornym gniewnej dumy przydaj,
  Poucz nas, że pod słońcem Twoim
  "Nie masz Greczyna ani Żyda".

  Piorunem ruń, gdy w imię sławy
  Pyszałek chwyci broń do ręki,
  Nie dopuść, żeby miecz nieprawy
  Miał za rękojeść krzyż Twej męki.
  Niech się wypełni dobra wola
  Szlachetnych serc, co w klęsce wzrosły,

  Przywróć nam chleb z polskiego pola,
  Przywróć nam trumny z polskiej sosny.
  Lecz nade wszystko - słowom naszym
  Zmienionym chytrze przez krętaczy
  Jedyność przywróć i prawdziwość:
  Niech prawo zawsze prawo znaczy,
  A sprawiedliwość - sprawiedliwość.
  1940 - 1944

odsylacz

© sister