MISTERIUM MOJEGO ŻYCIA

  Oto Twoja Ofiara we mnie
  Dokonuje się nieustannie
  Cierpisz we mnie
  Umierasz we mnie
  Krzyżuję Cię w sobie
  I wciąż Zmartwychwstajesz
  Misterium mojego życia
  To Misterium Twojej Ofiary we mnie
  Misterium mojego życia
  To Misterium
  Twojej Mszy
  Nieustannego Dziękczynienia
  Nieustannego Przebaczenia
  Nieustannej Ofiary
  Nieustannego Umierania
  Nieustannego Zmartwychwstania
  Nieustannie
  Niezmierzonej
  Niezmęczonej
  Miłości
  Misterium mojego życia
  To Misterium
  Twojej Miłości
  We mnie
  To Misterium Życia Twojego
  W moim
  To Ty we mnie
  A ja w Tobie
  Amen
  Alleluja!
  REFLEKSJE TEOLOGICZNE
  ***

  Przenikasz mnie tak, że jestem w Tobie;
  Jestem i nie ma mnie zarazem, bo Ty jesteś we mnie;
  Jedno jesteśmy w Twoim Człowieczeństwie;
  Nieskończony Bóg i skończone stworzenie...
  Tak różni i tak zespoleni w jedności Ducha,
  Że żyjesz we mnie, nie naruszając mojej suwerenności;
  Działasz we mnie, nie naruszając mojej wolności;
  Kochasz we mnie, nie niszcząc mojej indywidualności.
  W Tobie poruszam się i żyję w pełni Twojej wolności.
  Uczestniczę w Twojej
  Mądrości;
  Miłości,
  Pięknie
  Wszystko jest moim, co należy do Ciebie
  I wszystko "moje" jest Twoim.
  Czy może być większe szczęście!?

  ***

  oddycham Tobą
  w Tobie się poruszam
  kocham i jestem kochana
  a miłość rodzi Twoje dobro
  cudowna wymiana MIŁOŚCI
  uczestniczę w niej
  i przyjmuję wielkość daru
  dziękuję za istnienie
  - w Nim przebywam w Tobie na wieki

  ***

  współcierpienie
  współopuszczenie
  współofiarowanie
  współzbawienie
  Boga przez Syna w Duchu Świętym
  Bym mogła powiedzieć TAK
  Trójjedynej Miłości
  Podstawy mojego istnienia

  ***

  Moje istnienie
  - taniec Boga-Miłości we mnie
  Istnienie świata
  - taniec Boga-Miłości w stworzeniu
  Zbawienie
  - udział całego kosmosu łącznie ze mną
  w Odwiecznym Tańcu Boga-Miłości

  ***

  Pustka umysłu
  Chaos uczuć
  Ciemność duszy
  - moja rzeczywistość bez Ciebie
  W dotknięciu Twojej łaski stają się
  Pełnią poznania
  Harmonią relacji
  Światłem wiary
  Otwórz mnie, abym mogła się otworzyć
  Wypełnij mnie, bym mogła przyjąć Twoją pełnię
  Oświeć mnie, abym mogła trwać w Świetle

  ***

  Uwielbiam Twoje Arcydzieło
  Prawzór mojego istnienia
  Archetyp mojego człowieczeństwa
  Mądrość Odwieczną
  - Niepokalaną - Maryję
  i Jej Syna Jezusa Chrystusa
  przez którego wszystko się stało
  KRZYŻ NA MIARĘ

  W krzyża ramiona
  wpasować się mogę
  jak ulał
  jak na miarę zrobiony
  mój rozmiar
  i ciężar
  w sam raz
  dla mnie właściwy
  Tęskni i czeka
  bym na nim
  miłość rozpięła
  otwartą
  na ból i zranienie
  naga w szczerości
  i czysta w prostocie
  Więc klękam
  ... od głowy układać zaczynam
  ... i zatapia się....
  miłość moja w Twojej
  pokorna,
  spokojna
  święta
  cicha
  I Ty jesteś
  i tak trzeba
  mnie już nie ma
  NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ

  Proszę Cię, Panie, o wielki dar miłości,
  bo nawet gdybym mówił językami ludzi i aniołów,
  a miłości bym nie miał,...byłbym niczym.
  Niech będzie moja miłość cierpliwa,
  łaskawa,
  która nie zazdrości,
  nie szuka poklasku,
  nie unosi się pychą,
  nie dopuszcza się bezwstydu,
  nie szuka swego,
  nie unosi się gniewem,
  nie pamięta złego;
  nie cieszy się z niesprawiedliwości,
  lecz współweseli się z prawdą.
  Wszystko znosi,
  wszystkiemu wierzy,
  we wszystkim pokłada nadzieję,
  wszystko przetrzyma.
  Niech moja miłość nie ustaje...
  Teraz trwają wiara nadzieja, miłość
  -te trzy;
  z nich zaś jest miłość.

  Panie spraw,
  abym nie miłowała słowem i językiem,
  ale czynem i prawdą!
  Bo po tym poznam że jestem z prawdy,
  i uspokoję swoje serca.
  OCALONA

  Za wezwaniem Twoim pobiegłam
  choć nie byłam święta
  choć rak grzechu mnie toczył
  i blizny zostały po zranieniu....
  Z miłością
  patrzyłeś na szkarłat
  mojej szaty
  jak taczałam się
  w smole zniewoleń,
  zrywając pieczęć wierności
  i ślub miłości.
  Nie zapomnę
  ciepła Twoich dłoni
  delikatnych ramion
  i siły,
  gdy z kałuży grzechu
  wydobyłeś mą nędzę
  i przywarłeś do mnie pocałunkiem świętym.
  Pijany z miłości,
  szalony w pragnieniu bliskości
  i ślepy na mą brzydotę
  widziałeś we mnie perłę...
  utkwiłeś w niej swoje spojrzenie
  i czekałeś w bólu
  aż zechcę
  Ci ulec,
  pozwolę się uwieść
  i zgodzić się
  byś czynił mnie piękną...
  Nie zapomnę
  i nie zrozumiem
  szaleństwa Twej miłości
  Nie zdołam
  odpłacić
  wynagrodzić
  i zasłużyć na Twoją Miłość...
  ale mogę dziękować i kochać...
  uczyń mnie do tego zdolną  STAJĘ PRZED TOBĄ

  Staję przed Tobą naga
  bez form wygładzających mą brzydotę
  w prawdzie, która boli
  w krzyku wstydu i niepewności tego co ludzkie
  ale cała w Tobie
  pewna, że nie odrzucasz szczerości.
  Twoje spojrzenie prześwietla
  nie poniża jednak i nie ucieka
  przed rakiem mej duszy
  Całujesz zaropiałe rany mego życia
  i staje się cud
  Moja nagość staje się szatą łaski
  i już nie ma wstydu
  nie boli rana
  a blizna czyni mnie wdzięczną
  za bezinteresowne uleczenie
  mojego człowieczeństwa
  za wyprowadzenie z agonii
  i dar życia
  które już nie boli.  PROŚBA

  Zalej mnie pełnią swoją, Panie!
  Zanurz mnie w Ogniu Twojej Miłości!
  Uczyń mnie Jej Żarem,
  żywym płomieniem,
  całopaleniem
  Daj mi cichość Twojego Serca!
  Daj mi Twoją Pokorę!
  Wlej we mnie Twoją Mądrość!
  Daj mi Twoje Słowa!
  Niech się stanę Tobą
  w Twoim Duchu
  dla miłości Ojca
  i Jego chwały.  CZAS

  Czas mija
  jak pył z dmuchawca
  w mgnieniu oka
  znika
  i nowa rodzi się
  szansa.
  Marzenia...
  by stać się świętą...
  W modlitwy
  je zamieniam
  i czekam
  na mój czas
  by wtopić się
  w Ciebie
  w wieczności
  i trwaćodsylacz© sister