***
  Przestrzeń bez granic
  Zespolenie myśli
  Jedność uczuć
  - miłość
  współbycie
  współdziałanie
  współodczuwanie
  - Przyjaźń
  dar
  tajemnica
  obecność ...


  DAR PRZYJAŹNI
  Panie drugi człowiek,
  jest mi kwiatem
  piękny jest
  i z daleka
  pachnie
  tajemnicą
  lecz nie wolno
  go dotykać
  w ręce brać
  to istota
  nadzwyczajna
  skarb.
  Panie,
  daj zrozumieć mi
  że to Ty
  przyjaciół
  dla mnie
  wybierasz sam,
  by przez nich
  mnie kochać.


  DAR
  Wspólna droga
  naszych myśli,
  jedno serce - nasze spotkania
  we współodczuwaniu
  i współbyciu...,
  modlitwy jak most
  łączące
  nas w jedno -

  ... przyjaźń,
  dla której nie ma granic
  czasu
  i przestrzeni,
  która nie zna
  żadnych barier,
  by spotkać się i być,


  NAUCZ MNIE
  Naucz mnie
  kochać
  bez
  zaborczości,
  zmysłowości,
  zazdrości...
  Naucz mnie
  czekać
  bez bólu,
  tęsknoty,
  nieufności...
  Naucz mnie
  prawdziwej
  przyjaźni.
  prawdziwej
  miłości -
  czystej
  i wolnejodsylacz© sister