CZAS SIĘ WYPEŁNIŁ

  Czas sie wypełnił
  Słowo Ciałem się stało
  Niebo się poruszyło piekło zapłakało
  Bóg wcielony nam bliski
  człowiek wywyższony
  Bożym Człowieczeństwem
  proch nasz przebóstwiony

  Tajemnico Zwiastowania
  Bożego Wcielenia
  uwielbiam Ciebie
  w Nocy Bożego Narodzenia
  Moja "wielkość", "znaczenie"
  upadły na kolana
  przed WIELKOSCIĄ BOGA
  mojego i PANA

  Człowieku jak wielką godnością
  BÓG cię obdarował
  kiedy swoje Bóstwo tobie ofiarował
  abyś ty jak on się stawał
  w MIŁOŚCI wcieleniach
  wobec najbliższych, dalekich, wrogów
  w codziennych zdarzeniach.

  Zatrzymaj się dzisiaj
  nad tą tajemnicą uklęknij
  by w Bogu z człowiekiem świętować
  by w prawdzie kroczyć
  i bronić maluczkich
  pokój wnosić wszędzie
  i z Bogiem królować
  MIŁOŚĆ NIEROZPOZNANA

  Betlejem
  Dom Chleba
  Łamany opłatek z najbliższymi
  Wzruszenie serca
  Tajemnicą Bożego Wcielenia
  Czas święty, nieskalany….
  Deptany butami zeświecczenia

  Bóg w żłobie
  Radość ludzi i aniołów
  Zbawienia dzieło rozpoczęte
  Pokój i dobro
  Miłość na ziemię zstąpiła
  Ludzie ją ominęli
  Nienawiść znów się obudziła
odsylacz© sister