ADORACJE

    Młody człowiek jest piękny w swych pragnieniach i szukaniu miłości. Jan Paweł II podkreślał, że: "Młodzi w gruncie rzeczy szukają zawsze piękna w miłości [...]. Jeśli ulegają swoim słabościom, jeżeli idą za tym wszystkim, co można by nazwać 'zgorszeniem współczesnego świata', a jest ono, niestety, bardzo rozprzestrzenione, to w głębi serca pragną pięknej i czystej miłości" . Adoracje wyrażają tę prawdę. Odzwierciedlają tęsknotę młodego człowieka za wolnością, która nie zniewala, za prawdą i pokojem, a nade wszystko za miłością autentyczną. Czytelnik znajdzie w nich pomoc w wyrażeniu tego, co często trudno jest wypowiedzieć: dramat niewłaściwych wyborów, brak akceptacji siebie i lęk, który staje się źródłem postaw maskujących niepewność i zagubienie. Mogą one pomóc w wyrażeniu zachwytu Bożą miłością i stać się pokarmem dla zagrożonej wiary.

    Młodzi ludzie szukają sensu życia i potwierdzenia swojej wartości. Szukają też konkretnego projektu, według którego chcieliby budować swoje życie. Pragną powierzyć się komuś, kto ich nie zawiedzie i stać się bezinteresownym darem dla drugiego. Modlitwy zawarte w tym albumie ukazują, że Bóg obecny pod postacią chleba jest dla nich jedyną wiarygodną odpowiedzią i nadzieją na szczęśliwe życie. W Nim odnajdują samych siebie, nadzieję, siłę i odwagę by płynąć pod prąd współczesnym zagrożeniom.

    Ufam, że każdy może odnaleźć w tych modlitwach cząstkę swego wewnętrznego doświadczenia w relacji z Bogiem i drugim człowiekiem. Niech staną się one światełkiem w tunelu dla zagubionych na drogach wiary i umocnieniem dla tych, którzy pragną we wszystkim szukać Boga i budować dom swego życia na Skale, jaką jest Chrystus. Niech spełni się także nadzieja Jana Pawła II, który napisał: "Ważny jest ten dzień w życiu, w którym młody człowiek przekona się, że to jest jedyny Przyjaciel, który nie zawodzi, na którego można zawsze liczyć" . Być może będzie to dzień wejścia w doświadczenie tych modlitw, w których Pan przychodzi i czyni wielkie rzeczy w tych, którzy Go wzywają.

odsylacz

© sister