PRAGNĘ
  Jezu,
  pragnę wejść w Tajemnicę
  Twojej ukrzyżowanej Miłości,
  doświadczyć czym jest
  Jej Długość, Szerokość, Wysokość i Głębokość.
  Chcę dotknąć Ciebie
  i otrzymać całą Twoją pełnię,
  abym już żyć bez Ciebie nie mogła.  UCZYŃ MNIE PIĘKNĄ
  Jezu,
  Uczyń mnie piękną Pięknością Twojej Matki!
  Uczyń mnie pokorną Pokorą Twojej Matki!
  Uczyń mnie prostą Prostotą Twojej Matki!
  Uczyń mnie cichą Cichością Twojej Matki!
  Uczyń mnie radosną Radością Twojej Matki!
  Chcę kochać Ciebie tak, jak Ona!
  Chcę towarzyszyć Tobie tak, jak Ona!  MÓJ NAZARET
  Cicho zamykane drzwi
  Cichy szept wieczornych rozmów
  Cicha praca
  Codzienność uśmiechu
  I czas długi w ciszy na kolanach
  Oczy pełne dobra
  I głębia pokoju w spotkaniach
  Zaufanie bez końca
  I wiara jak skała
  I cierpliwość długiego czekania
  Tyle spraw cicho załatwionych
  I cierpienie przyjęte bez krzyku
  Wielkość prozą życia subtelnie okryta
  Kwiat pokory rozkwita w ukryciu
  Mój Nazaret daleki od tego!
  Wyścielony pychą i lękiem o przyszłość
  Głośny krzykiem bólu i poczucia krzywdy
  Pusty jest i smutny - do dna niecierpliwy
  Mój Nazaret płacze nie Twoimi łzami
  I drzwi zatrzaskuje raniąc Słowo Życia
  W braku zaufania ginie bez napadu
  W swym zarozumialstwie wychodzi z ukrycia  POSPRZĄTAJ MOJE ŻYCIE
  Wejdź do mego domu
  Matko
  I w nim zostań
  Posprzątaj
  Poukładaj
  I pokój swój wprowadź
  Odnów go miłością
  Umebluj w pokorę
  I wypełnij przestrzeń
  Twoją cierpliwością
  Wejdź Matko cicha
  I ucisz mój hałas
  We łzach Twych mnie wykąp Z fałszywej pokory
  I radością zaraź
  I rozpal charyzmat
  Miłości
  Nadziei
  I wiary  POKORA
  Niech moje serce się nie pyszni!
  Niech oczy moje nie patrzą wyniośle!
  Niech nie gonię za tym co wielkie,
  Albo, co przerasta me siły.
  Wprowadź ład i pokój do mojej duszy!
  (par. Ps 131)  MODLITWA DO ŚW. PAWŁA
  Święty Pawle
  Porwij mnie w biegu
  za Chrystusem i w Chrystusie!
  Porwij mnie swym szaleństwem
  chlubienia się ze swych słabości!
  Porwij mnie żarliwością Twej służby,
  by stać się głupią dla świata!
  Porwij mnie radykalizmem Twojego działania
  do niepodzielnego oddania się Panu!
  Porwij mnie gwałtownością Twej mowy
  w obronie Prawdy najwyższej i zbawienia!
  Porwij mnie prawdą swego życia,
  o której nie lękałeś się mówić!
  Porwij mnie odwagą naśladowania Jezusa
  aż po poniżenie i odrzucenie!
  Porwij mnie, bym nie lękała się stać
  pośmiewiskiem światu, ludzi i aniołów,
  uchodzić za głupią wobec świata,
  być słabą i wzgardzoną,
  by przez to objawiła się we mnie moc Chrystusa!
  Porwij mnie, abym jak Ty,
  chciała i umiała błogosławić, gdy mi złorzeczą,
  znosić, gdy mnie prześladują,
  dobrym słowem odpowiadać,
  gdy mnie spotwarzają!
  Porwij mnie swoją wolnością,
  abym nie była niewolnikiem ludzi i rzeczy!  GETSEMANII
  O, lęku Getsemani
  Rozpanoszony do krwawego potu
  Bądź uwielbiony we mnie
  Bo czynisz mnie podobną
  Do Mistrza
  O, trwogo Getsemani
  Która zaciskasz pętlę samotności
  Pozdrawiam cię we mnie
  Jak stygmat
  Mojego Oblubieńca
  O, bólu zdrady
  Ty najbardziej ranisz miłość
  Bądź pozdrowiony we mnie
  Bo uczysz mnie
  Przebaczania
  O, wszystkie uczucia
  Mojego Oblubieńca
  Pragnę was
  Jak wina weselnego
  Bym z wami
  Stała się jak On
  Darem zbawienia dla świata  DUCHOWE MACIERZYŃSTWO

  Chcę ukochać CIĘ MAŁY JEZU jak własne dziecko.
  Będę Cię kochać całą miłością jaką mam w sobie,
  a ja nie mogę nie kochać!
  Nie umiem kochać troszkę,
  od czasu do czasu,
  nie umiem kochać z dystansem i na rozum.
  Kocham całą sobą i wciąż jestem nienasycona
  kochaniem i byciem kochaną.
  Dla SIEBIE mnie powołałeś.
  Ocaliłeś mnie!
  Tęsknisz za moją miłością!
  Więc będę CIĘ kochać jak własne dziecko
  i moje niewyczerpane pragnienie miłości
  we wszystkich sferach mojego człowieczeństwa
  złożę w TOBIE i spełnię się jako kobieta-matka.

  Tak, PANIE JEZU!
  pozwoliłeś mi odkryć,
  moje duchowe macierzyństwo!
  Pozwoliłeś mi dzisiaj przyjąć CIEBIE jako moje DZIECKO,
  w pełnym tego słowa znaczeniu.

  Będę Cię kochać wszystkimi myślami,
  wszystkimi uczuciami,
  wszystkimi zmysłami
  - całą sobą.

  Wszystkie pragnienia
  mojego kobiecego serca i ciała
  składam w TOBIE!

  Każdego dnia będę całować Cię od stóp do główki,
  pieścić Twoje Ciało i kołysać w sercu
  ile razy tylko zechcesz.

  Daję Ci dzisiaj moją miłość,
  jej maleńki zalążek
  i proszę,
  niech ona rośnie bez miary.

  MATKO moja kochaj we mnie Jezusa.
  W Twoim Niepokalanym Sercu
  składam moje duchowe macierzyństwo
  niech moja miłość do DZIECIĄTKA
  dotrze do każdego człowieka spragnionego miłości
  - aby JEZUS mógł począć się i narodzić w jego sercu.
  Amen.  MODLITWY POD WPŁYWEM LEKTURY KARLA RAHNERA
  Zachwycasz mnie, Boże!
  Ty, który sam w Sobie jesteś niezmienny,
  uczyniłeś człowieka,
  aby w nim stawać się nim.
  Ty, który Jesteś, stwarzasz to, co nie jest.
  Stajesz się mną w moim ciele i historii,
  aby mnie uczynić Tobą.
  Ty, który nie podlegasz cierpieniu
  - chciałeś stać się ciałem,
  aby wejść w moje cierpienie.
  Ty - Najwyższy, jesteś tak doskonały,
  że możesz stać się najniższym sługą człowieka.
  W swej doskonałości masz tak wielką moc,
  że możesz stać się we mnie skończonym i ogołoconym,
  a przecież to Ty czynisz mnie
  swoją własną rzeczywistością.
  Ty we mnie a ja w Tobie.
  Stwarzasz mnie i sam stajesz się mną.
  Porzucasz siebie dla mnie, ofiarujesz się mi
  i moją historię czynisz swoją własną.
  Wchodzisz w moje ciało i czynisz je swoim.
  Stajesz się materialny we mnie,
  abym ja mogła stać się duchem w Tobie.
  Gdzie ja jestem
  - Ty Jesteś
  i gdzie Ty Jesteś
  - tam ja istnieję.

  &&&&&&&&&&&

  Uczyniłeś mnie tajemnicą Twojej obecności we mnie.
  Chciałeś być mną - tym, co nie jest Tobą - i tak powstałam,
  w akcie Twojej wolności i miłości.
  Wyzbywasz się siebie w moim człowieczeństwie.
  Objawiasz się jako moja ludzka codzienność
  - tym samym wyrażasz niepojętą dla mnie miłość,
  przed którą klękam w zachwycie i milczeniu.

  &&&&&&&&&&&

  Kim jestem, że kosmos stworzyłeś ze względu na mnie?
  Kim jestem, że dla mnie Ty stałeś się człowiekiem?
  Przyjąłeś naturę ubogiego, pytającego, pustego samego w sobie,
  ukierunkowania ku Bogu - mnie?
  Twoje Wcielenie stało się warunkiem mojego "jestem".
  Twoje wieczne człowieczeństwo
  jest warunkiem mojego "jestem" bez końca.
  Twoja samoudzielająca się miłość bez miary
  jest podstawą mojej odpowiedzi - miłości.

  &&&&&&&&&&&

  Nie jestem przypadkiem i wytworem kosmosu!
  Nie jestem też wchłoniętą przez niego jedną z cząsteczek.
  Jestem Tobą, Boże, przez to, że Ty stałeś się mną.
  O mnie myślałeś w swej odwiecznej miłości.
  Ku mnie kierowałeś swą tęsknotę,
  by obdarować mnie swoją łaską i chwałą.
  Kosmos zaś zmierza ku mnie i we mnie się odnajduje!
  We mnie kosmos dochodzi do swego ostatecznego cele i spełnienia,
  kiedy zmartwychwstanę dzięki łasce Twojego Człowieczeństwa.
  Niepojęty jesteś, Panie, w darze
  wywyższenia człowieka za cenę swego uniżenia.
  Niepojęty jesteś w swej pokorze,
  która jest szczytem Twojej wielkości.
  Niepojęty jesteś w swej logice działania,
  kiedy opuszczasz Siebie,
  aby stać się tym, co Tobą nie jest.
  Tajemnico - której nigdy nie zgłębię,
  klękam z wdzięcznością przed Tobą,
  w Tobie i całą sobą wielbię Ciebie, który jesteś jedyną
  Odpowiedzią
  na pytanie o sens mojego istnienia
  i jedynym Odkryciem jego tajemnicy.

odsylacz© sister