Notatka do tematu:
  BÓG CIEBIE KOCHA

  BÓG KOCHA CIEBIE takiego, jaki jesteś. KOCHA CIEBIE, nie dlatego, że jesteś dobry, ale dlatego, że On jest dobry.
  Pragnie, abyś się zmieniał i stawał się doskonalszy, bo to jest dla Twojego dobra i dla dobra tych, którzy Ciebie kochają.
  ON "NAPISAŁ" SCENARIUSZ TWOJEGO ŻYCIA - najlepszy, ale nie zmusza Cię, abyś żył według niego. Dał Ci wolną wolę i oczekuje Twojego zaufania i zgody.

  CZYTAJ CAŁOŚĆ


  Notatki do filmu:
  KAROL - CZŁOWIEK, KTÓRY ZOSTAŁ PAPIEŻEM

  1. ABY WZRASTAĆ W CZŁOWIECZEŃSTWIE

  1. Karol Wojtyła - potem - JP II kochał Ojczyznę całym sercem do końca swoich dni. Miłość do Ojczyzny zajmowała pierwsze miejsce po Bogu.
  Czy kochasz Ojczyznę? Jak to wyrażasz?
  Jeżeli nie, to dlaczego? Porozmawiaj o tym z Bogiem?
  Wierzysz, że On Ciebie słucha i kocha?

  2. Karol Wojtyła był wrażliwy na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka. Ze względu na ojca i ludzi potrzebujących jego pomocy, zapominał o sobie, rezygnował z własnych korzyści, wygody i czasu.
  A TY? Pomyśl chwilę i owoce refleksji przedstaw Bogu. Wierzysz, że ON JEST zawsze, wszędzie, a nade wszystko że jest w TOBIE a TY w NIM?
  Pomódl się chwilę o pomnożenie wiary.

  3. Karol cenił kulturę polską.
  A TY? Czy wierzysz przykładowi Karola, że kultura naszego Narodu jest wielkim skarbem i źródłem TWOJEJ tożsamości w świecie?
  Czy budujesz naszą kulturę i przyszłość Polski wiernym spełnianiem obowiązków, rzetelną nauką i świadczeniem dobra innym - jak Jan Paweł II?

  4. Karol Wojtyła, będąc studentem napisał: "Za wolność płaci się samym sobą. Dlatego wolnością jest ta, za którą, jeśli płacisz - pomaga ci panować nad sobą, poznawać siebie ciągle od nowa".
  Co o tym sadzisz?
  Czy jesteś wolny?
  Co panuje nad TOBĄ?
  Czy jesteś panem siebie, czy też nad TOBĄ mają władzę namiętności, uczucia, iluzje łatwego szczęścia i taniej miłości?

  Pomódl się chwilę przez wstawiennictwo Jana Pawła II o pragnienie życia w pełni jak ON. Proś o łaskę wzrastania w byciu CZŁOWIEKIEM dla siebie i innych.
odsylacz© sister