DEKALOG
  Jam jest, Pan Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli. I. nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. II. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego na daremno. III. Pamiętaj abyś dzień święty święcił IV. Czcij ojca swego i matkę swoją. V. Nie zabijaj. VI. Nie cudzołóż. VII. Nie kradnij. VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. IX. Nie pożądaj żony bliźniego swego. X. Ani żadnej rzeczy która jego jest.
  PRZYKAZANIE MIŁOŚCI BOGA I BLIŹNIEGO

  Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego,
  z całej duszy swojej
  i ze wszystkich sił swoich,
  a bliźniego swego jak siebie samego.

  SIEDEM GRZECHÓW GŁÓWNYCH

  1. Pycha,
  2. Chciwość,
  3. Nieczystość,
  4. Zazdrość
  5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu
  6. Gniew,
  7. Lenistwo

  PRZYKAZANIA KOŚCIELNE

  1. W niedziele i święta nakazane we Mszy św. uczestniczyć i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
  2. Przynajmniej raz w roku spowiadać się.
  3. Przynajmniej raz w roku w czasie wielkanocnym Komunię św. przyjąć.
  4. Zachować nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych a w okresach pokuty powstrzymać się od udziału w zabawach
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła

  SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH

  1. Chrzest
  2. Bierzmowanie
  3. Eucharystia
  4. Pokuta
  6. Kapłaństwo
  7. Małżeństwo

  PIĘĆ WARUNKÓW SAKRAMENTU POKUTY

  1. Rachunek sumienia
  2. Żal za grzechy
  3. Mocne postanowienie poprawy
  4. Szczera spowiedź
  5. Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

  GŁÓWNE PRAWDY WIARY

  1. Jest Jeden Bóg
  2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, za dobro wynagradza, a za zło karze
  3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty
  4. Syn Boży stał się Człowiekiem, umarł na krzyżu i zmartwychwstał dla naszego zbawienia
  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna
  6. Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna

  GRZECHY PRZECIW DUCHOWI ŚWIĘTEMU

  1. Grzeszyć zuchwale w nadziei na miłosierdzie Boże
  2. rozpaczać lub wątpić o łasce i miłosierdziu Bożym
  3. uznanej prawdzie chrześcijańskiej się sprzeciwiać
  4. bliźniemu łaski Bożej zazdrościć
  5. na zbawienne upomnienia mieć zatwardziałe serce
  6. pokutę i nawrócenie się aż do śmierci odkładać

  GRZECHY CUDZE

  1. Namawiać do grzechu
  2. Grzech nakazywać
  3. Na grzech drugich zezwalać
  4. Innych do grzechu pobudzać
  5. Na grzech drugich milczeć
  6. Grzech drugich pochwalać
  7. Grzechu nie karać
  8. Do grzechu pomagać
  9. Grzechu innych bronićodsylacz© sister