W latach 2003 - 2006 odbywałam staż na nauczyciela dyplomowanego. Od tamtego czasu zmieniła się forma egzaminu jak również sposób dokumentowania podjetych działań i zamierzeń.
  Nie mniej jednak dzielę się tym, co pozostało z tych lat. Jeżli ktoś z tego skorzysta - niech to będzie na większą chwałę Bożą.
  TECZKA I

  TECZKA II

  TECZKA III

  TECZKA IV

  TECZKA V

  TECZKA VI

  TECZKA VII

  TECZKA VIII
© sister