W JEZUSIE CHRYSTUSIE BÓG OJCIEC WYBRAŁ NAS
  PRZED ZAŁOŻENIEM ŚWIATA,
  BYŚMY BYLI ŚWIĘCI I NIEPOKALANI
  PRZED JEGO OBLICZEM (Ef 1, 4)
  miłość Boga W odwiecznym pragnieniu Boga byłam ja i Ty.
  On powołał nas do szczęście, o którym Pismo św. mówi,
  że jest tak wielkie,
  że ani oko ludzkie nie widziało takiego szczęścia,
  ani ucho ludzkie o takim nie słyszało.

  Cel mojego życia - to cel nadprzyrodzony. Wspólnota z Bogiem!!!
  Wieczność Boga!!! Świętość świętością Boga!!!
  Szczęście szczęściem Boga!!!
  Tak! Naprawdę nie ma innego celu!

  To co ośmielam się nazywać celem
  - moje dążenia, osiągnięcia, to tylko środki,
  które mogą mi służyć do osiągnięcia JEDYNEGO CELU,
  albo przeszkodzić - opóźnić.
  Maryja jest wzorem (mojego) człowieczeństwa.
  Ja człowiek - mam stawać się na Ten Wzór;
  piękny pięknością Maryi, święty Jej świętością,
  wierny Jej wiernością,
  dobry Jej dobrocią,
  pokorny Jej pokorą ....,
  przebóstwiony, przywrócony do bycia z Bogiem twarzą w twarz,
  jak przyjaciel z Przyjacielem, na równi z Nim
  - ja człowiek - proch i nic -
  jednocześnie dziecko Boga umiłowane.

  CZYTAJ WIĘCEJ

odsylacz© sister