POLSKA JAGIELLONÓW

  Polska Jagiellonów 1385-1572 - okres, w którym na tronie polskim zasiadali królowie z dynastii Jagiellonów. Tym samym Polska była połączona unią personalną z Wielkim Księstwem Litewskim, którego Jagiellonowie byli dziedzicznymi władcami.

  KRÓLOWIE DYNASTII JAGIELLONÓW

  1386-1434 – Władysław II Jagiełło
  1434-1444 – Władysław III Warneńczyk
  1447-1492 – Kazimierz IV Jagiellończyk
  1492-1501 – Jan I Olbracht
  1501-1506 – Aleksander Jagiellończyk
  1506-1548 – Zygmunt I Stary
  1548-1572 – Zygmunt II August (koronowany w 1530)

  Dynastia Jagiellonów władała państwem polsko-litewskim przez następne dwieście lat, tworząc w pewnym momencie (II połowa XV wieku) jedno z największych imperiów europejskich - Jagiellonowie rządzili w Polsce, na Litwie, w Czechach i na Węgrzech.


  Władysław Jagiełło

  Panowanie WładysławaJagiełły powszechnie kojarzy się z wielkim militarnym sukcesem - rozgromieniem wojsk Zakonu Krzyżackiego pod Grunwaldem (1410). Niestety, zwycięstwo to nie zostało wykorzystane - Krzyżacy zdołali obronić Malbork i, mimo kolejnych porażek w polu, potęga Zakonu nie została złamana.
  Kilkadziesiąt lat później doszło do kolejnego starcia (wojna trzynastoletnia 1454-1466) i dopiero wtedy udało się odzyskać Pomorze Gdańskie i zlikwidować zagrożenie, jakie dla państwa polskiego stanowił Zakon Krzyżacki.
  Z czasem państwo zakonne uległo sekularyzacji i stało się lennem polskim. Pojawiło się jednak kolejne niebezpieczeństwo. Na wschodzie wyrosła potęga, która przez następne 500 lat miała być nierozerwalnie związana z dziejami Polski - Wielkie Księstwo Moskiewskie. Nie udało się też Jagiellonom uratować Węgier, które na 200 lat znalazły się pod panowaniem tureckim.

  PRZYWILEJE SZLACHECKIE
  Rycerstwo polskie dawnym zwyczajem zwoływane było przez książąt na zjazdy zwane sejmami. W końcu XV w (1493 r.) za króla Jana I Olbrachta ustaliły się zasady składu sejmu krajowego, który składał się z Króla i Senatu (czyli rady królewskiej) i Izby Poselskiej. W tej ostatniej zasiadali przedstawiciele szlachty, wybierani na sejmikach ziemskich oraz reprezentanci kilku najbogatszych miast. Był to jeden z najstarszych parlamentów europejskich. Począwszy od Króla Ludwika Węgierskiego (przywilej koszycki 1374) kolejni władcy zdobywali sobie poparcie szlachty specjalnymi przywilejami. Szczególnie ważne były przywileje podatkowe oraz słynne prawo z 1432 r. "Neminem captivabimus nisi jure victim", wyprzedzające o 256 lat angielski "Habeas Corpus Act". Dzięki uzyskanym przywilejom politycznym władza królewska uległa osłabieniu. Kulminacją tego procesu była Konstytucja "Nihil Novi" (1505), zakazująca monarsze podejmowania ważnych decyzji bez zgody Sejmu. Źródło: Wikipedia
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Jagiellonowie

odsylacz

© sister